Робота батьківського комітету:

Батьківський комітет вибирається загальними зборами батьків. В ході виборів враховуються пропозиції класного керівника, ініціатива самих батьків. Термін повноважень батьківського комітету — один рік, але якщо назріла гостра необхідність, батьківський комітет може бути переобраний в терміновому порядку або може продовжити свої повноваження. Починаючи роботу в класі, класний керівник повинен попередити батьків про те, що побути в ролі члена батьківського комітету повинен кожен батько; тому батьківський комітет щорічно оновлюватиметься. Дуже важливим є той факт, що робота в батьківському комітеті кожного батька дозволить йому зрозуміти ті проблеми, які стоять перед класним керівником, і брати активну участь в їх рішенні.

Як правило, обов'язки в батьківському комітеті розподіляються між головою батьківського комітету, його заступниками, що відповідають за певні ділянки роботи, і скарбником.

Голова батьківського комітету відповідає за організацію його діяльності, спільно із заступниками складає план роботи батьківського комітету; допомагає класному керівнику в підготовці і проведенні батьківських зборів; є представником колективу батьків класу в роботі батьківського комітету школи.

Голова бере участь в захисті прав учнів класу в судових структурах, якщо в цьому є гостра необхідність. Голова батьківського комітету спільно з представниками школи бере участь у відвідинах неблагополучних сімей, допомагає вирішувати конфліктні ситуації в дитячому колективі.

Якщо голова батьківського комітету відповідає за організацію роботи батьківського комітету в цілому, то заступники його відповідають за певні ділянки роботи.

Заступник голови батьківського комітету, відповідає за результативність учбової діяльності учнів класу, організує батьків для участі в шкільному житті дітей: у відвідинах уроків, днях творчості в класі і школі. У його компетенцію входить допомога класному керівнику в придбанні необхідних навчальних посібників; організація різних оглядів-конкурсів, брейн - рингів; допомога обдарованим дітям в пошуку спонсорів для участі в різних олімпіадах, конкурсах і фестивалях; організація допомоги відстаючим в навчанні дітям; пошук можливостей для нагородження учнів, відрізняються високими результатами в учбовій діяльності.

Заступник голови батьківського комітету, займається питанням участі батьків і що вчаться класу в позакласній діяльності, виконує достатньо багатопланову роботу. У його компетенцію входить залучення батьків класу до проведення занять кружків, секцій, батьківських уроків. Разом з батьками класу він бере участь у всіх сумісних святах, походах, організовує в класі екскурсії, поїздки, розважальні заходи. Крім того, він допомагає класному керівнику реалізувати в позакласній роботі можливості всіх учнів класу, а також їх батьків.

Заступник голови батьківського комітету, що відповідає за господарську роботу в класі, організує допомогу батьків в ремонті класного кабінету, в його оформленні, в придбанні предметів, необхідних для класного колективу.

В обов'язки кошториса входить збір засобів батьків на потреби класу. Разом з батьківським комітетом скарбник складає кошторис витрат, звітує перед батьківськими зборами за використані засоби. Якщо в цьому є необхідність, він визначає засоби з бюджету батьківського комітету класу на заохочення учнів в рамках програми «Обдаровані діти», на видавничу діяльність (дитячий журнал класу, книжки-малятка, написані такими, що вчаться і їх батьками, ксерокопіювання потрібних учбових матеріалів). Засідання батьківського комітету проходять два - три разу в чверть. Проте при гострій необхідності, зустрічі батьківського комітету можуть бути ча-стіше.

Документами, констатуючими діяльність батьківського комітету, є протоколи його засідань, положення про батьківський комітет школи, план роботи батьківського комітету на навчальний рік або півріччя, графік засідань батьківського комітету.

Положення про батьківський комітет класу:

Батьківський комітет класу — це об'єднання батьків, діяльність якихспрямована на всебічне сприяння педагогічномуколективові вчителів,які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини ташколи на користь учнів класу.

·Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на початку навчального року терміном на один навчальний рік.До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь-якого учня класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів.

·Голова батьківського комітету обирається з числа членів батьківського комітету на першому засіданні.

Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківськимизборами.

·Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітетупозачерговогозвітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього.

·Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях ради школи шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів класів з шкільною адміністрацією.

Засідання батьківського комітету класу відбуваються три-чотири рази за навчальну чверть. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, які зберігаються в голови батьківського комітету.

Батьківський комітет класу зобов'язаний:

- допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків;

-залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;

- впливати на формування культури батьківського спілкування;

- за необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;

- стимулювати ініціативність і відповідальність у вихованні підростаючого покоління;

- висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо-виховного процесу в школі;

-дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками школярів.

Батьківський комітет має право:

- брати активну участь в організації освітньо-виховного процесу класу;

- допомагати класному керівникові та школі в придбанні підручників і посібників.

- разом із класним керівникомза необхідностівідвідувати учнів удома;

- висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;

- разоміз класним керівником впливати на безвідповідальних батьків;

- проводити бесіди з проблемними учнями;

- підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини. За необхідності залучати фахівців різних галузей для розв'язання проблем сімейного виховання.

Кiлькiсть переглядiв: 229

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.